Caroline Essman

OM
Caroline är en exporterad Stockholmare som vill bli socionom och arbeta för att förbättra den psykosociala tillvaron och människor rättigheter i samhället. Hon har alltid ifrågasatt orättvisor, osunda normer och stigmatisering, och engagerar sig därför bland annat i Noaks Ark som handlar om hiv.

Caroline kommer prata om stigmatisering kring hiv och hur den påverkar individ som samhälle och läsa korta strofer som beskriver hiv i vardagen för människor runt om i Sverige.

”Hiv och stigmat är något man kanske inte tänker på i vardagen, tills det förekommer i din närhet eller dig själv. När någon anförtrodde sig till mig om sin status och blev lättad för att jag inte tyckte att det var en så stor sak, började jag fundera kring hur det är möjligt att hiv-positiva ska behöva vara rädda med sin status. Ju mer kunskap jag fick ju synligare blev stigmatiseringen, det florerar så många fördomar helt utan fäste och folk begränsar sina liv, det fick mig att engagera mig på riktigt.”

VAD?
Föreläsningen ”Anekdoter ur hivpositivas liv; ett samtal om stigmatisering”.

NÄR?
Tisdag den 4 juli
Klockan 18.00

VART?
Medborgarskolan
Storgatan 5, Sundsvall