Jennie Norlén

Jennie-NorlenOM
Jennie från Noaks Ark berättar och organisationen. Bland annat att Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja smittade, sjuka och deras närmaste.
Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv sprids och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak. Därför kommer jag att komma och berätta om vår verksamhet och om HIV, vad det innebär att leva med HIV i dag.

Noaks Ark vill:

  • Verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället.
  • Att alla ska bli bättre på att skydda sig själva och andra från hiv.
  • Att hivpositiva och närstående ska få det stöd och de kunskaper de behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.
  • Bekämpa fördomar och okunskap om hiv och att det sociala stigma som omgärdar hiv lindras.
  • Att yrkesverksamma får bättre färdigheter i att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande.

LÄS MER
Noaks Ark Sundsvall

NÄR?
Tisdag 4 juli
Klockan 17:00

VART?
Medborgarskolan
Storgatan 5, Sundsvall