Paradordning 2019

Här kommer ni att hitta vilken ordning som de anmälda grupperna kommer att ha i paraden.