Partners 2017

Vi möjliggjorde Sundsvall Pride 2017

Guldsponsorer & partners

        

Silversponsorer & partners

    

Bronssponsorer & partners

      


Förutom ovan nämnda valde ett antal privatpersoner att lämna bidrag till Sundsvall Pride 2017!

Mattias Thuresson – Lone Wiklander – Åsa Eliasson – Morgan Grafström

Tack för ert stöd!


 

Här hittar du stolta partners från tidigare år:
Partners 2016
Partners 2015