Årets Sundsvall Pride blir en light-version

Antalet Pride-festivaler ökar till antal både i länet och i landet. I år blir det fyra i antalet som RFSL Västernorrland står som avsändare till; Ånge, Sollefteå, Kramfors och Sundsvall. Därutöver arrangeras det Pride-events i Härnösand och Örnsköldsvik.

Alla har de den gemensamma nämnaren att de startade som ett endagarsevent. Genom åren har de varierat i omfattning rejält. Ibland blir det mer och ibland mindre, mycket beroende på frivilliga krafter och ekonomi.

Sundsvall Pride, som startades upp 2007 och har vuxit till att omfatta 7 dagar, kommer tyvärr att skilja sig från tidigare år. Detta då vi ser minskade bidrag från ex. Sundsvalls kommun men även mycket oklara beslut från Region Västernorrland.

”Att arrangera en gratis-festival är allt annat än just gratis” säger Torbjörn Karlsson, Pridegeneral.

Arbetet med festivalen påbörjas i stort sätt samtidigt som vi avslutat föregående års. Det är åtskilliga timmars volontärarbete som görs i planering, skriva ansökningar, tillstånd, möten, ragga partners och sponsorer, förhandla med artister, skapa en vecka fylld med intressanta och givande aktiviteter.

”Styrelsen för RFSL Västernorrland har tagit beslutet att i år genomföra en mindre version av Sundsvall Pride. Detta då det är för många oklarheter kring huruvida vi lyckas hitta finansiering för att genomföra festivalen” säger Robert Bylund, ordförande i RFSL Västernorrland.

Tack vare vår partner, EQ House, kommer det bli en större festival än vad vi själva skulle klara av. Den stora skillnaden från tidigare år är att aktiviteterna och partytältet i Hamnträdgården uteblir. Detta i och med att det är just den delen av Pride som kostar mest att genomföra.

Paraden blir som planerat, lördag den 6 juli och glädjande nog även en Pridefest hos EQ House i Skönsberg.

Självklart så har vi som mål att åter igen kunna köra tält och genomföra aktiviteter i Hamnträdgården igen 2020.

Torbjörn Karlsson
Pridegeneral

Robert Bylund
Avdelningsordförande