Bli en del av Paraden

Vem får delta i Paraden?

Alla får delta i paraden! Det enda kravet är att du är respektfull och ställer dig bakom värderingar så som de mänskliga rättigheterna. Alltså, att alla människor är födda fria och att en inte får använda denna frihet till att förstöra någon annans frihet.

Måste man anmäla sig för att gå med?
Privatpersoner – Ingen anmälan behövs.
Grupper – Måste anmälan sig senast 1 juli via vårt formulär: https://forms.gle/em5tSkorUaYBSJG57.