Bli en del av Paraden

Vem får delta i Paraden?

Alla får delta i paraden! Det enda kravet är att du är respektfull och ställer dig bakom värderingar så som de mänskliga rättigheterna. Alltså, att alla människor är födda fria och att en inte får använda denna frihet till att förstöra någon annans frihet.

Måste man anmäla sig för att gå med?
Privatpersoner – Ingen anmälan behövs.
Grupper – Måste anmälan sig. Registreringen ert deltagande redan nu! 

Lite ordning och reda

Var deltagare i paraden ansvarar helt och fullt för sina handlingar.

Förutom detta vill vi lyfta:

 • Visselpipor, trummor eller andra saker som låter väldigt högt och mycket, kan vara jobbigt för andra deltagare i paraden, exempelvis barn. Så vänligen visa hänsyn och ”väsnas” lagom mycket.
 • Då festival och parad vänder sig till alla som står upp för mänskliga rättigheter, så påminner vi om att avsaknaden av kläder kan räknas som förargelseväckande beteende.
 • Det är gällande alkohollagstiftning som gäller. Med andra ord; det är inte tillåtet att dricka medhavd alkohol i Sundsvalls centrum. Den lagen kommer ordningsmakten att hålla hårt på.
 • Hat föder hat, så lämna hatiska budskap utanför paraden. Detta gäller både enskilda och grupper.
 • Som arrangör ger vi oss rätten att avlägsna budskap som vi inte finner lämpliga.
 • Som arrangör ger vi oss rätten att avbryta deltagare eller grupp som bryter mot dessa regler från att fortsatt medverkan i Paraden.
 • Pride hoppas att vi kan hjälpas åt att hålla rent och snyggt omkring oss. Sopsäckar kommer att finnas vid uppsamlingsplatsen.
 • Kom i tid till uppställningsplatsen. Våra volontärer som hjälper Er att hitta er plats i paraden.
 • Ha kul! Sprid kärlek! Njut av den möjlighet vi har; att kunna delta och genomföra en manifestation för Kärlek, Stolthet och Öppenhet!
 • Det är ingen tävling – så gå långsamt i ett långt och smalt tåg! Detta är för Er egen säkerhet, så att ni inte råkar ramla framför någon bil eller annat fordon som vi möter i angränsande körfält.
 • Håll avstånd till framförvarande grupp. Detta så att ”publiken” längs paradvägen tydligt kan se Era banderoller och skyltar. 4-5 meter är lämpligt avstånd till framförvarande grupp.

 

Fordon i Paraden?

Vi arbetar löpande med säkerheten i och kring Sundsvall Pride samt övriga events som arrangeras av RFSL Västernorrland.
För att ett fordon skall få delta i årets Parad måste bland annat följande delar uppfyllas:
– Fordon och Förare vara registrerade hos oss
– Vara uppställda i paraden innan privatperson ställer upp
Fullständig information får grupper som önskar registrera fordon till Paraden.