RFSL Västernorrland

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en organisation med cirka 7000 medlemmar och 35 avdelningar spridda över Sverige. RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt. Till exempel har RFSL en stödmottagning, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa. RFSL:s internationella arbete är också omfattande och vi samarbetar med med hbtqi-organisationer i till exempel Sydafrika och Indonesien. RFSL arbetar därutöver med löpande politisk påverkan och opinionsbildning.

RFSL Västernorrland
Vi har varit en lokalavdelning inom RFSL sedan 1971 och arbetar i hela Västernorrland. Detta genom flera olika verksamheter. Den social mötesplatsen är föreningens ryggrad och har funnits med sedan föreningen startades upp. Exempel på aktiviteter är föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

RFSL Västernorrland har sedan januari 2020 sin lokal på Köpmangatan 18 i centrala Sundsvall.