Yrväder

Sing high, sing low, just sing for joy

Yrväder är en skönsjungande vokalgrupp som med sin stämsång, sprunget ur de djupa Hälsingeskogarna, drar fram som yrväder mellan höga och låga toner främst i folkmusikens tecken.
De förtrollar publiken och lämnar aldrig någon oberörd. Snarare kanske en smula tilltufsad.

De vokala fabulösa:
Elena Gradin
Jenny Olofsson
Hanna-Karin Berglund
Mia Rydell

What time is it? Time for some vocal harmony!

Vart?
Pridetältet

När?
Fredag den 6 juli