Dåtid, nutid och framtid

RFSL har funnits i Västernorrland sedan 1971, något som firas under Sundsvall Pride 2022.
Under dagarna tre uppmärksammar vi vår egna historia i länet. Med personliga berättelser om hur det var att leva som hbtqia-person i slutet av 1960-talet och att starta upp en lokal RFSL-avdelning. Men vi kommer även att lyfta hur det är att leva i länet idag samt vilka förväntningar som finns på framtiden.

Inför Pride har RFSL Västernorrland efterfrågat hbtqia-personers erfarenheter och upplevelser detta oavsett om ens historia är 70 år eller 3 månader. Dessa svar kommer att ligga till grund för dagarna tre.
Vill du göra din röst hörd? Svara gärna på vår undersökning (Google-formulär).

Vi håller till i RFSL Västernorrlands föreningslokal på Köpmangatan 18, Sundsvall.

Måndag 8 augusti – Dåtid

18:00 – Röster från historien
Vi startar med att lyssna till Bertil som var med i slutet av 1960-talet då det faktiskt fanns två(!) st föreningar som vars verksamheter riktades sig till vår målgrupp. Han kommer berätta om hur sina tankar och erfarenheter från den tiden och framåt.

Vi uppmärksammar även de erfarenheter som kommit in via RFSLs enkät.

Tisdag 9 augusti – Nutid

18:00 – Den värld vi lever i
Hur upplever vi hbtqia-personer dagens samhälle? Vilka utmaningar lever vi dagligen med?
En dialog i rummet bestående av besökare och samtalsledare.

Vi uppmärksammar även de erfarenheter som kommit in via RFSLs enkät.

Onsdag 10 augusti – Framtiden

18:00 – Det gäller vår framtid!
Utifrån de samtal som vi haft under måndag och tisdag gör vi en sammanfattning och sedan ställer våra frågor till de lokala makthavarna (politiker). Hur tänker de om framtiden i länet och lokalt? Vilka frågor prioriterar de?

Vi ställer även de frågor som kommit in via RFSLs enkät.