Andrea Gustafsson Grönningsäter

Vem anses vara gay ”på riktigt” av migrationsmyndigheterna?

Inom Norden har det under lång tid varit accepterat att lesbiska, homosexuella och bisexuella personer som har varit utsatta för våld och övergrepp i sina hemländer har rätt till asyl. Men hur avgör man vem som är en ”äkta” homosexuell, bisexuell eller lesbisk asylsökare?

Andrea Gustafsson Grönningsäter har tittat närmare på hur de norska myndigheterna gör sina bedömningar. Sannolikt finns det flera likheter med hur svenska myndigheter gör denna bedömning.

Med finns även representanter från RFSL Västernorrland.

När?
Torsdag 5 juli, kl. 19.00

Vart?
Unga Magasinet, Packhusgatan 4