HBTQi+rättigheter är mänskliga rättigheter

– Region Västernorrland och RFSL Västernorrland vill förbättra sitt samarbete.

RFSL Västernorrland och Region Västernorrland har gjort ett gemensamt handslag för ett nytt samarbetsavtal mellan organisationerna. 

-Vi vet att HBTQi+grupperna har sämre upplevd hälsa än övriga grupper i samhället och det i sig är tillräckligt för att vi ska vilja förstärka våra insatser, säger Hans Backlund (S) ordförande Nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland. 

-I synnerhet unga HBTQi+personer upplever en sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt, och det är viktigt att försöka förbättra situationen för länets unga, säger Maria Edin, ordförande RFSL Västernorrland. 

-Det finns också behov att fortsätta förbättra bemötandet inom Region Västernorrlands egna verksamheter. Alla som har kontakt med regionen ska veta att de kommer bli bemötta på ett bra sätt, oavsett vem de är, och här är RFSLs arbete med certifiering en bra insats för att öka kompetensen, säger Sara Nylund (S) vice ordförande i regionstyrelsen, Region Västernorrland. 

-Att certifiera arbetsplatser leder också till att medarbetare som hör till HBTQi+grupperna slipper den stress och oro som annars kan uppstå på en arbetsplats, till exempel på grund av kränkningar och diskriminering, säger Maria Edin. 

Arbetet med att ta fram en överenskommelse pågår just nu och förhoppningen är att kunna presentera denna tidigt i höst.