”Länsstyrelsen ska vara ett föredöme”


Vad som definierar en attraktiv arbetsplats ser olika ut beroende på vem du är och vilka livsvillkor du har. Därför har Länsstyrelsen Västernorrland länge aktivt arbetat för en inkluderande arbetsplats med fokus på lika villkor för alla, och ambitionen är att frågan ska vara ständigt levande inom länsstyrelsens verksamhet. Men vad som är inkluderande för de som redan arbetar hos oss kan upplevas som exkluderande för andra. Under det här året har därför ett särskilt fokus lagts på HBTQ-frågor och en HBTQ-certifiering för en enhet och en funktion på myndigheten.

För mig är det viktigt att länsstyrelsen är en öppen, utvecklingsinriktad myndighet som tar ställning för mänskliga rättigheter. Vi ska vara ett föredöme och därför inledde vi en satsning på en HBTQ-certifiering som startade 2018, säger tf länsråd Daniel Gustafsson.

Arbetet med HBTQ-certifieringen innebär att länsstyrelsen nu planerar att gå vidare med konkreta insatser inom en rad områden. Länsstyrelsen har till exempel redan idag en rekryteringsprocess som utgår från individens kompetens, och där andra faktorer exkluderas genom en så kallad kompetenbaserad rekryteringsmodell. Genom arbetet med HBTQ-certifieringen har fler aspekter lyfts som nu kan inkluderas i rekryteringsprocessen.

Jag är stolt över att vara chef på en arbetsplats där vi sätter individens kompetens främst, hos oss ska ingen behöva uppleva begränsningar i sina livsvillkor, säger Daniel Gustafsson.


Daniel Gustafsson
Tf Läsråd, Länsstyrelsen Västernorrland