Ny uppsamlingsplats för paraden

Hjälp oss gärna att sprida information om att vi samlas på en ny plats inför paraden!
Baksidan av Hedbergska skolan i Sundsvall, strax intill Curres Gatukök och GA-kyrkan.

Lördag 13 augusti

11:00 Utställare och andra på plats <3
13:00 Vi börjar ställa upp inför paraden
14:00 Paraden startar

Uppsamlingsplats inför paraden.