Sundsvall Pride en stolt 10-åring

Det känns som bara ett par år sedan, men ack nej! Det är i år 10 år sedan Sundsvall Pride såg dagens ljus och sedan dess har det verkligen hänt en hel del. 2007 genomförde vi ett arrangemang som varande under några timmar med en parad på ca 200 personer. Till ett sju-dagars program under 2016 och med över 3.000 deltagare i paraden. Alla för att visa sitt deltagande för hbtq-personer och mänskliga rättigheter.

Först av allt vi vill tacka initiativtagaren till Sundsvall Pride, som hösten 2006 kom till RFSL Sundsvall med idéen om att skapa den allra första Pride-paraden i regionen. Hanna Häggström från CUF, Centerpartiets Ungdomsförbund i Sundsvall. Ett stort Tack! Utan ditt initiativ hade detta viktiga arbete inte kommit igång på många år.

Fastän att Sundsvall Pride genomförts i 10 år, är det få som känner till anledningen till att Pride genomförs. Det ligger mycket mer bakom Sundsvall Pride än festligheter!
Starten för det som vi idag kallar Pride startade en tidig morgon på Stonewall Inn, en av New Yorks mer kända hbtq-barer, den 28 juli 1969. På 60-talet i USA var det mycket vanligt att polisen genomförde razzior mot olika barer, gärna mot hbtq-barer, detta för att störa verksamheten och många gånger krävdes barerna på betalning för att slippa razzior eller indraget alkoholtillstånd. Detta beteende sände även signaler till övriga i samhället – att det var fritt fram att utsätta hbtq-personer för vad som helst då myndigheter inte brydde sig. Upproret som inleddes inne på Stonewall Inn, flyttade snart ut på gaten och varade i flera dagar och involverade upp mot 1000 personer. Trots att många av demonstranter utsattes för grovt övervåld från polisen, dömdes inte en enda polis. Detta var startskottet i den kamp som fortfarande idag, 2017, bedrivs runt om i världen för att ge lika rättigheter för alla, oavsett vem ens identitet är eller vem en älskar.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Artikel 1, FN:s Mänskliga rättigheter.

Trots att Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna den 10 december 1948, är det fortfarande något som världen inte efterlever på långa vägar. Det finns idag ett tiotal länder i världen där homosexualitet är förenat med dödsstraff. Detta trots att artikel 30 gör detta så tydligt.

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
Artikel 30, FN:s Mänskliga rättigheter.

Sundsvall Pride som är en verksamhet inom RFSL Sundsvall arbetar bland annat för att samhället skall bli mer medveten om normer i samhället och även ifrågasätta varför vi behandlas olika utifrån att ens partner råkar vara av samma kön eller att ens könsidentitet inte är densamma som antagits utifrån den kropp en fötts med. Vi måste även se över ett antal lagar som inte längre omfattar dagens syn på hur exempelvis en ser ut.

RFSL startades 1950 i Sverige och en av de första frågorna som togs upp var att få en förändring av äktenskapslagstiftningen. Efter ett par år, 1953, startade RFSLs aktiva  arbete för att få äktenskapslagstiftningen könsneutral. En process som pågick under 56 år och till slut under våren 2009 äntligen blev könsneutral. Många tror fortfarande att hbtq-personer skall få det bättre än heterosexuella cis-personer i samhället – något som är helt fel uppfattat! Vi vill att alla ska få samma rättigheter, inte nekas på grund av en läggning och/eller könsöverskridande identitet och uttryck. Äktenskapslagen är bara ett exempel där det skett en form av diskriminering av hbtq-personer, men efter en lång kamp lett till lika rättigheter.

Många tror att samhället är så pass öppet att alla kan få vara den en vill. Verkligheten visar dock något annat. Hade det varit så pass bra som många (ofta personer som själva inte ser sig som hbtq-personer) tycker att det är, hade vi inte behövt kompletterande lagstiftning så som diskrimineringslagen. Inte heller hade statistik visat på den ohälsa som finns inom gruppen, extra skrämmande är den ohälsa som många unga trans*-personer upplever.

Så än idag, 2017, behövs mer kunskap om hbtqia-personer livssituation. Rätt kunskap som gör att individen blir behandlat utifrån sina behov och identitet.
Sundsvall Pride vill lyfta dessa perspektiv, dock inte bara under en vecka av året, utan under hela året! För vårt arbete stannar inte upp när tältet i Hamnträdgården stänger tidig söndagsmorgon den 9 juli 2017 – det fortsätter i all framtid!

Morgan Grafström
Utbildare och hälsohandläggare
RFSL Sundsvall

Hbtqia = Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera, Intersexuella, Asexuella
* Trans är ett samlingsbegrepp och innefattar ett flertal identiteter och uttryck kopplat till kön.