Muhammed Muslim

”Gud är lika mycket Gud Fader som Gud Moder!”

Muhammed Muslim – Imam i Aysha-moskéen i Stockholm

Hur vill du presentera dig själv?
I första hand som människa. I andra hand som troende. I tredje hand som muslim.

Regnbåge – vad ger det dig för associationer?
Mångfald. Många nyanser. Vackert. Jag har regnbågens alla färger på mitt visitkort. Jag står för mångfald, med allt vad det innebär.

Pride – vad innebär Stolthet för dig?
Att man inte skäms för den man är. Att man tar ansvar för sin identitet utan att för den skull känna högmod. Att inte se sig själv som varken mer eller mindre, bättre eller sämre än andra.

Varken mer eller mindre, bättre eller sämre än andra”

Ett vackert ord – nämn ett och berätta om det!
Livmoder! ( skrattar). Det är det arabiska ordet för livmoder som är grundbetydelsen för de två första av Guds 99 namn. Den förbarmande och Den nåderike. Detta, om något, är bevis för att Gud inte är en man. Gud är lika mycket Gud Fader som Gud Moder!

Kunskap. Säg något om det!
Kunskap är ett gudomligt ljus som gör att man kan se saker som de är!

Människosyn- hur är din?
Människan är skapelsens höjdpunkt. Alla människor är lika mycket värda, och varje människa är unik. Var och ens relation till det gudomliga är också unik och påverkas inte av någon annans relation till det. Vi behöver inte konkurrera med varandra om den gudomliga nåden och kärleken. Gud räcker till för oss alla.

Värdegrund – välj tre ord!
Islams tre aspekter som är Fred, Trygghet och Andlighet.

Homofobi – vad tänker du om det?
En tragisk sjukdom som tyvärr är alltför utbredd, inte minst bland mina trosfränder.

Vilsenhet – hur känns det?
Det vet alla som nånsin har gått vilse! Att man känner att man inte har kontroll över sin egen situation. Att man är osäker på hur man ska förhålla sig till sig själv, till sin omgivning och till världsalltet. Det kan också vara att man inte är trygg i sin egen identitet.

Vad vill du ge?
Kärlek. Förståelse. Trygghet.

Något du vill ha sagt?
Lyssna till ditt hjärta! och att det är både din rättighet och ditt ansvar att själv definiera vem du är.

Karin Berg Klawing &
Annika Edin